::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش
سپح 14,400
-4.00
14,400
-4.00
193 10,002,083 144,031M
جمح 22,170
84.44
22,210
84.78
1,893 2,509,443 55,744M
وكارح 990
-3.88
990
-3.88
310 14,046,169 13,906M
دشيميح 22,870
-3.99
22,890
-3.90
288 502,708 11,509M
شاملاح 46,800
-1.06
46,810
-1.04
10 102,433 4,794M
دتمادح 39,900
-0.25
39,900
-0.25
13 92,125 3,676M
دزهراويح 5,530
-3.99
5,530
-3.99
174 541,083 2,994M
وبيمهح 1,200
-3.23
1,200
-3.23
39 854,150 1,025M
كسعديح 15,630
-3.99
15,630
-3.99
16 27,198 425M
شپارسح 15,530
-3.96
15,530
-3.96
5 2,178 34M
حكشتيح 19,010
-0.83
19,010
-0.83
3 1,130 21M