::: راهنما

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش
صمعاد2122 1,000,000
-0.10
1,000,000
-0.10
1 360,000 360,000M
صمسكن912 49,293
0.61
49,293
0.61
3 1,400 69M
صينا205 955,000
-2.55
979,379
-0.06
2 11 11M
صگل1411 955,020
0.00
955,020
0.00
1 6 6M