::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش
زفكاح 7,732
-1.75
7,716
-1.96
461 4,687,465 36,169M
كتوكاح 21,798
-2.00
21,798
-2.00
130 701,432 15,290M
دكپسولح 23,009
-1.70
23,197
-0.89
305 307,252 7,127M
غويتاح 11,727
-2.00
11,727
-2.00
46 84,571 992M
كاسپينح 23,200
1.75
23,247
1.96
2 470 11M
ارفعح 11,778
-2.00
12,110
0.77
2 890 11M