::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%)دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) آلفا صندوق بتا صندوق
شاخص كل 1400/08/19 -0.10 -1.60 22.40 20.20
صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون 0001401/02/263662530,6302,540,489M1.66 11.59 33.67 12.86 18.79 5167.21-0.090.99
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند 0011401/02/2612310,201740,553M87.21 2.22 5.55 0.00 0.00 7.39
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام 0001401/02/263078218,4203,112,513M6.70 12.88 36.68 24.54 30.31 2090.77-0.010.35
صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان 0001401/02/26197018,999,8272,336,580M1.24 11.62 32.54 11.24 42.28 1721.250.060.94
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت 0001401/02/261453158,5704,246,925M4.05 5.99 25.12 8.89 27.81 1474.520.000.85
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان 0001401/02/262600232,2205,459,098M0.49 10.82 32.33 17.23 44.62 2101.350.090.25
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز 0001401/02/2635812,469150,822M1.53 14.31 27.72 8.15 0.00 24.69-0.140.89
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0041401/02/262600123,4042,307,483M0.57 11.34 30.64 14.11 28.49 1270.610.010.56
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه 0001401/02/262648198,0432,839,887M17.32 5.97 19.89 12.91 40.36 1852.890.020.09
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0001401/02/264295126,932,0531,868,948M46.48 12.61 29.10 21.38 48.85 12576.800.130.77
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0001401/02/264335730,0264,818,622M1.05 9.82 30.58 14.85 25.97 7189.76-0.010.78
صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری 0001401/02/2663412,1534,489,283M1.24 9.84 29.26 8.60 32.49 21.51-0.010.12
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0001401/02/2635561,053,7541,807,592M4.44 10.39 30.27 15.14 42.92 10437.540.100.84
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0001401/02/26317919,583,4691,273,082M3.70 7.54 19.10 -1.68 23.62 1842.610.020.76
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0001401/02/26447429,926,498769,201M10.01 7.81 24.12 16.80 19.60 5859.01-0.110.96
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0001401/02/2648964,697,412588,027M3.14 9.58 28.85 14.26 5.82 4593.29-0.020.88
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان 0001401/02/26327720,101,7041,646,209M4.29 12.26 32.36 16.09 33.29 1890.400.000.98
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0001401/02/264448467,6032,358,791M2.63 12.74 30.85 13.34 36.76 4546.34-0.020.95
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0001401/02/26201317,856,169367,623M19.40 15.13 39.23 28.55 70.00 1623.35-0.051.01
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0001401/02/26238328,661,041843,810M1.03 11.14 31.36 18.37 40.13 2656.09-0.071.04
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0001401/02/26336427,331,080676,417M2.18 10.56 31.08 17.22 31.46 2658.59-0.060.59
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 01551401/02/26262025,586,903140,370M0.64 9.60 27.87 6.69 52.46 2413.600.011.39
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0001401/02/26273824,336,1964,582,603M0.33 9.74 29.31 11.21 45.69 2331.750.011.15

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.