::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%)دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) آلفا صندوق بتا صندوق
شاخص كل 1402/03/13 -10.10 26.90 61.30 50.50
بازده بورس 0001402/03/152981,879,342431,474M27.78 -5.59 25.29 65.25 87.900.850.54
قابل معامله ثروت داریوش 0001402/03/1561920,8444,127,158M0.10 -8.65 52.64 107.88 84.98 108.440.611.39
قابل معامله سهامی درسا 0001402/03/1535216,3861,941,138M0.91 -10.09 30.21 50.03 63.86 61.790.670.74
آوای سهام کیان 0001402/03/15231253,404,0874,808,451M0.02 -10.71 22.09 66.25 63.38 5022.370.380.77
اتحاد آرمان اقتصاد 01611402/03/156301,007,838691,309M97.88 0.34 1.47 6.57 17.42 31.700.190.02
اختصاصی بازارگردانی شهر 0001402/03/15421,276,5521,616,566M6.24 13.19 24.400.00
ارزش کاوان آینده 0001402/03/1551358,872,73213,663,439M2.58 -13.21 34.49 61.75 51.05 22037.970.010.02
اعتبار سهام ایرانیان 0001402/03/1511272,978,349763,151M1.15 -5.02 40.00 87.15 77.80 197.831.041.18
افق روشن بانک خاورمیانه 0001402/03/15242527,063,3113,148,491M4.30 -10.71 25.06 57.37 42.51 2546.950.230.75
اندیشه خبرگان سهام 0001402/03/15294333,379,5992,151,616M0.97 -12.23 20.68 58.06 51.06 3196.501.330.77
اوج دماوند 0001402/03/1557517,2782,623,611M12.97 -8.98 35.82 75.00 56.02 72.781.250.71
بادرآمد ثابت آریا 0001402/03/1548513,7731,218,624M82.81 2.12 7.84 16.12 21.39 36.200.310.18
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0001402/03/15471987,245,1591,262,612M0.57 -9.20 29.10 69.78 59.28 8624.851.090.56
بانک دی 0001402/03/15437733,715,7091,739,292M3.60 -10.77 31.83 68.68 56.61 3271.610.510.88
تامین رفاه و آتیه کاریزما 0001402/03/071721,000292,000M100.00 0.00 0.00 0.000.000.00
توسعه صادرات 0001402/03/154407800,851477,211M2.96 -6.02 19.11 30.83 28.81 7903.310.010.01
ثروت آفرين پارسيان 0001402/03/152846150,00711,244,599M8.92 -10.05 24.18 61.97 55.19 1343.350.160.83
ذوب آهن نوویرا 0001402/03/1532412,482,5612,099,217M6.81 -9.14 33.89 72.97 51.83 2567.750.030.14
راسا الگوریتم 0011402/03/15741,009,752540,212M99.45 1.93 6.24 5.7428.757.12
راهبرد ممتاز ابن سینا 0001402/03/1551817,767301,842M0.78 -15.97 19.32 59.12 49.05 77.670.260.85
زرفام آشنا 20001402/03/1535721,0033,238,747M0.03 -7.18 15.31 72.68 110.03 108.012.201.12
زرین پارسیان 0001402/03/1531583,186,85019,419,113M2.37 -10.95 24.28 64.85 49.20 3025.540.130.16
زمرد آگاه 0031402/03/1264619,4743,916,951M9.86 -9.25 29.27 67.08 68.19 103.970.010.03
سپهر اول بازار 0001402/03/12441839,662,6337,371,142M0.97 -12.65 29.52 71.74 51.66 3866.740.560.75
سهم آشنا 0001402/03/1333684,648,3334,250,552M5.53 -10.90 29.58 67.33 61.43 4134.820.390.75
سکه طلا کهربا 0001402/03/1568126,48418,711,175M0.22 -6.83 16.91 78.56 107.17 163.050.510.41
سینا 0001402/03/1545101,091,150623,303M0.22 -7.88 43.53 72.33 62.06 10812.380.020.02
شاخصی بازار آشنا 0001402/03/1582718,4771,600,498M0.91 -11.71 21.82 52.82 35.97 84.770.600.80
شاخصی کارآفرین 0001402/03/1544695,144,8702,531,724M0.96 -10.71 15.78 43.81 36.47 5035.250.180.28
صخره سرمایه و دانش 0001402/03/1542312,864219,237M93.66 1.93 6.07 12.11 24.12 27.670.310.04
صندوق در صندوق صنم 0001402/03/1548517,1521,150,595M2.45 -8.68 17.75 52.52 50.91 70.380.320.69
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی تجارت ايرانيان اعتماد 0001402/03/1344312,177,478116,895,513M0.38 12.16 70.13 125.65 61.21 61.971.922.20
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگرداني برنا 0001402/03/154481,278,4061,857,897M0.03 -8.76 25.48 68.23 66.60 71.951.444.04
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني تراز ویستا 0001402/03/124971,997,6411,275,862M53.61 4.87 50.26 79.90 69.69 124.650.680.73
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني نیکان 0001402/03/155182,365,9111,236,253M0.11 -9.31 46.90 65.68 37.91 211.73-0.112.11
صندوق سرمايه گذاري بازارگردانی مپنا ایرانیان 0001402/03/127464,583,6181,232,228M5.56 -12.64 14.09 44.70 33.19 73.02-0.010.52
صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه 0001402/03/154046815,1312,946,373M0.41 -11.60 26.93 73.91 60.92 7991.26-0.031.23
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري حافظ 0001402/03/12555323,266,4112,028,226M6.68 -6.08 36.33 71.24 63.19 23178.960.140.44
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش 0001402/03/156951,569,56717,823,930M3.08 -9.65 29.63 54.17 37.09 36.930.651.21
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگردانی آوای زاگرس 0001402/03/156271,636,3741,632,160M0.01 2.60 20.44 31.87 95.12 156.620.281.37
صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن 0001402/03/1539277,817,36212,165,075M3.02 -8.33 30.39 65.31 63.89 7717.360.010.12
صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان 0011402/03/1539310,0861,730,085M92.98 1.94 6.02 11.03 21.24 22.830.060.01
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ثروت هیوا 0001402/03/1524916,2271,391,948M2.43 -12.44 17.50 60.00 62.271.570.57
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله عقیق 0001402/03/1530583,3052,186,311M5.60 -10.52 36.68 83.86 75.920.000.00
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند 0011402/03/1550710,093483,716M81.40 1.83 5.50 10.94 21.37 29.960.060.00
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام 0001402/03/153462370,4376,132,284M16.03 4.34 36.95 77.55 77.98 3615.520.080.44
صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان 0001402/03/15235432,650,2824,619,786M1.59 -6.27 25.73 74.68 79.45 3029.720.090.92
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت 0001402/03/151837241,2846,997,389M0.00 -10.36 26.63 65.59 54.75 2295.830.000.90
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان 0001402/03/152984352,84413,908,548M0.49 -10.63 25.31 66.58 58.51 3244.81-0.010.25
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز 02001402/03/1574220,201230,213M16.52 -10.37 34.83 75.65 66.11 102.010.020.90
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0061402/03/152984159,9342,196,975M0.96 -10.99 27.95 66.25 49.08 1798.37-0.010.13
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه 0001402/03/15303229,4705,061,320M3.65 -9.45 25.43 65.80 51.07 2806.03-0.070.03
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0001402/03/1546792,167,4996,720,667M2.32 -9.18 30.39 79.35 74.13 21546.980.050.94
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0001402/03/1547191,079,8115,849,209M3.25 -10.70 23.49 60.83 53.26 10682.570.010.92
صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری 0001402/03/15101818,8216,579,369M0.77 -12.39 26.18 70.79 61.61 88.170.010.15
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0001402/03/1539401,712,0742,095,442M8.27 -9.27 26.87 81.30 70.59 17020.740.051.03
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0001402/03/15356328,290,5331,564,070M7.15 -9.42 25.04 56.05 51.71 2706.320.030.71
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0001402/03/1548584,785,3271,044,192M10.14 -8.76 33.05 70.16 63.80 9428.620.050.89
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0001402/03/1552807,135,852864,573M0.76 -8.35 32.29 67.26 58.75 7029.590.011.01
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان 0001402/03/15366133,940,0411,547,598M14.66 -4.11 35.90 87.49 76.54 3260.620.090.92
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0001402/03/154832693,1293,056,037M9.21 -11.18 24.07 63.85 54.78 6787.27-0.011.07
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0001402/03/15239729,955,877964,579M2.30 -5.98 33.04 78.84 78.14 2791.120.070.90
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0001402/03/092767484,411729,349M0.07 -2.08 44.23 77.16 78.56 4558.170.141.06
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0001402/03/1537484,495,8221,100,033M5.94 -9.39 27.73 83.00 72.09 4408.800.030.71
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 00121402/03/15300443,600,476239,105M11.59 -11.87 28.75 75.38 76.17 4137.320.081.15
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0001402/03/15312236,271,3555,613,065M0.03 -12.93 22.78 60.50 53.80 3524.35-0.031.19
صندوق سهامی آرمان رایا یکم 01402/03/12531,020,997113,805M13.89 1.29 0.00 0.00 0.00 2.100.510.61
صندوق قابل معامله كيميا زرين كاردان 0001402/03/15541323,1842,535,508M7.04 -5.37 15.07 58.57 5878.25 1220973.480.000.00
طلای زرین آگاه 0001402/03/1552522,9088,498,876M7.25 -6.61 13.17 70.05 96.25 127.741.160.68
قابل معامله آتیه درخشان مس 0001402/03/152577309,1235,400,273M5.81 -10.66 26.50 58.02 52.82 2946.150.300.78
قابل معامله آوای تاراز زاگرس 0001402/03/1548020,3862,144,859M2.75 -6.63 43.93 81.84 71.53 102.140.890.71
قابل معامله آوای معیار 0001402/03/15104514,834965,576M0.87 -7.37 38.04 82.39 69.73 48.340.520.83
قابل معامله ارزش آفرین بیدار 0001402/03/15107119,6546,020,255M9.08 -10.23 26.02 73.00 63.66 96.521.030.81
قابل معامله ارزش پاداش 0001402/03/1540611,2882,939,644M77.95 2.24 6.63 12.80 22.97 26.080.220.01
قابل معامله امين تدبيرگران فردا 0001402/03/153200199,8352,853,387M3.89 -13.72 33.50 76.50 61.93 1859.170.360.91
قابل معامله انار نماد ارزش 0001402/03/1553318,8712,682,704M0.11 -13.05 24.59 69.96 67.97 87.570.630.82
قابل معامله با درآمد ثابت بازده ثابت 0001402/03/1518211,4051,333,121M99.63 3.43 7.10 13.02 13.020.720.03
قابل معامله با درآمد ثابت خلیج فارس 0011402/03/1531110,09950,301,886M84.58 0.89 5.71 10.94 18.890.360.19
قابل معامله بخشی پتروشیمی دماوند 0001402/03/1545214,8351,519,316M0.16 -8.99 21.56 36.51 35.37 41.650.730.36
قابل معامله بذر امید آفرین 0001402/03/151308176,9765,602,441M9.74 -10.93 24.07 67.01 55.31 572.170.590.88
قابل معامله پاداش سرمایه پارس 0001402/03/15699169,0271,523,543M0.57 -11.43 23.17 60.97 43.07 58.400.590.94
قابل معامله پالایشی یکم 0001402/03/15920211,645167,162,536M0.01 -7.17 32.89 66.52 76.38 104.030.750.77
قابل معامله پایدار نوویرا 0001402/03/1519811,5759,804,223M97.14 2.00 6.36 12.53 13.590.460.08
قابل معامله ترمه 0001402/03/1517615,201217,381M25.33 -10.23 26.16 52.01 52.012.820.41
قابل معامله ثبات ویستا 0001402/03/1563014,55837,258,662M83.76 1.99 5.97 11.95 24.62 44.870.310.05
قابل معامله ثروت افزون ثمین 0001402/03/1556320,5672,573,895M0.00 -8.90 34.23 87.40 75.97 105.550.960.54
قابل معامله در سهام برلیان 0001402/03/1530216,131778,830M0.11 -5.45 31.84 61.15 61.311.210.53
قابل معامله زرین کوروش 0001402/03/1586219,5651,850,901M0.18 -11.65 26.41 55.41 38.99 95.650.540.55
قابل معامله زیتون نماد پایا 0001402/03/1558118,3476,764,555M42.20 -5.63 17.32 43.28 48.98 82.450.880.38
قابل معامله سرو سودمند مدبران 0001402/03/151445133,96117,426,025M5.94 -10.22 27.74 73.71 64.72 1238.940.640.75
قابل معامله سهام ویستا 0001402/03/1556918,821897,047M0.09 -13.86 29.67 64.36 48.69 86.140.051.07
قابل معامله سهامی سپند کاریزما 0001402/03/15353024,26721,399,380M8.50 -10.83 26.23 69.14 59.31 140.050.520.89
قابل معامله فراز داریک 0001402/03/1581426,4122,525,878M1.85 -8.77 41.33 86.33 77.08 162.051.010.67
قابل معامله مختص اوراق دولتی خلیج فارس 0001402/03/1529411,9178,937,881M99.67 1.93 5.86 11.25 19.170.480.07
قابل معامله مروارید بهابازار 0001402/03/1544915,227481,966M0.49 -10.78 27.55 57.01 45.69 51.480.260.84
قابل معامله نوع دوم اعتبار 0001402/03/1512111,366609,070M84.60 1.43 8.18 9.750.130.05
قابل معامله هستی بخش آگاه 0001402/03/152754134,41328,232,790M4.60 -10.43 22.21 60.14 55.17 5020.501.020.60
قابل معامله همای آگاه 0011402/03/1565410,09236,146,669M95.40 1.81 5.39 10.83 21.38 36.630.210.02
قابل معامله واسطه گری مالی یکم 0001402/03/151078315,297181,946,014M1.48 7.72 61.98 136.78 94.03 37.540.400.84
قابل معامله کامیاب آشنا 0001402/03/1568815,2534,097,541M83.64 1.92 5.86 11.94 24.32 50.860.260.00
كمباين ايران(تکمبا) 0001402/03/154281,125,712280,720M39.28 -12.60 28.42 40.16 65.60 64.54-0.051.38
مختص اوراق دولتی ندای ماندگار 0001402/03/152491,114,026153,179M99.20 1.43 2.73 7.74 11.400.160.04
مشترك افق 0001402/03/153418168,443944,000M4.86 -9.11 28.17 73.76 66.80 1584.500.010.01
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0001402/03/155506600,856,8516,644,876M0.33 -11.08 25.21 78.22 64.78 59560.541.781.32
مشترک آگاه 0001402/03/125417674,423,8599,760,262M3.60 -9.56 26.92 60.93 57.10 67253.410.701.75
مشترک بانک خاورمیانه 0061402/03/15338436,746,60426,264,048M0.00 -9.44 27.38 74.57 65.62 3686.530.361.61
مشترک بورسیران 0061402/03/155072448,129,4783,215,777M0.09 -9.77 23.22 68.68 55.93 44788.530.350.87
مشترک پویا 0001402/03/1555533,235,0113,101,195M0.11 -8.57 32.42 75.94 72.58 32222.280.050.26
مشترک تدبیرگران فردا 0001402/03/15457210,908,0031,789,033M2.44 -11.08 21.21 60.68 43.32 10750.130.090.12
مشترک توسعه ملی 0001402/03/153530427,4435,656,023M0.53 -12.10 26.31 75.67 60.73 4172.870.020.02
مشترک دماسنج 0061402/03/15352540,723,7551,803,044M0.13 -9.23 34.73 89.57 77.36 4070.500.031.11
مشترک رشد سامان 0031402/03/153402153,6033,522,923M1.03 -10.57 26.62 64.22 54.05 1775.260.010.01
مشترک مانا الگوریتم 0001402/03/1543148,796,3285,070,943M0.64 -10.27 32.49 71.73 54.66 8696.470.170.18
مشترک نقش جهان 0001402/03/1546211,269,0103,211,219M2.51 -12.10 19.50 61.78 32.84 12560.710.010.01
مشترک نوین پایدار 0001402/03/154830963,509494,572M14.40 -11.66 16.30 53.05 40.66 9530.580.000.01
مشترک نوین نگر آسیا 0001402/03/15273031,966175,103M88.91 1.68 5.26 10.56 22.51 -96.920.250.03
مشترک کاریزما 0001402/03/1539001,005,6964,066,232M2.13 -9.79 32.67 74.02 67.56 9957.900.010.01
میعاد ایرانیان 0061402/03/153206132,7581,372,366M9.63 -12.45 15.71 55.56 38.83 1125.020.010.01
نماد آشنا ايرانيان 0001402/03/124851,884,3871,157,854M2.42 -8.71 32.73 70.33 62.84 86.580.842.11
نوع دوم کارا 0001402/03/1557714,369131,753,964M90.60 1.99 6.05 12.23 25.25 41.710.470.04
نوید دانایان پارس 0001402/03/151981,885,230447,935M0.79 -16.24 43.78 84.81 88.542.053.00
همیان سپهر 0001402/03/15323625,660,9257,847,829M0.71 -10.88 24.26 67.68 62.90 2398.821.520.73
کارگزاری پارسیان 0001402/03/1544343,996,1701,916,104M20.38 -11.85 28.51 49.86 44.88 3952.44-0.140.53
کالایی سکه طلا نهایت نگر 0001402/03/15429,7161,029,953M0.22 -2.90 -5.190.00
یکم اکسیر فارابی 0001402/03/1549452,240,1157,924,651M0.81 -9.61 33.12 72.15 61.63 22301.330.010.02

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.