::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%)دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) آلفا صندوق بتا صندوق
شاخص كل 1400/04/28 12.70 7.50 10.80 -29.70
آوای سهام کیان 0001400/04/28162928,581,3014,279,993M0.74 16.92 19.92 18.17 -10.27 2641.440.060.94
ارزش کاوان آینده 0001400/04/2744525,462,35717,142,232M14.86 15.79 20.78 16.72 -14.70 13528.890.120.45
اعتبار سهام ایرانیان 0001400/04/274441,547,448673,567M5.29 16.59 14.06 19.40 -15.27 54.740.100.98
افق روشن بانک خاورمیانه 0001400/04/27174216,344,8492,731,028M0.71 10.51 1.67 5.44 -32.24 1498.62-0.050.85
اندیشه خبرگان سهام 0001400/04/27226018,551,5021,542,557M5.83 15.65 14.37 23.97 -16.97 1732.11-0.620.52
باران کارگزاری بانک کشاورزی 0001400/04/27403648,916,8911,481,057M3.10 14.79 7.82 13.08 -21.04 4791.870.060.97
بانک دی 0001400/04/27369422,870,115842,466M6.10 9.78 -3.95 -12.38 -43.08 2187.04-0.150.63
پاداش سرمايه پارس 0001400/04/20171110,819,148966,539M0.08 13.27 0.24 -8.73 -23.13 981.970.020.98
توسعه صادرات 0001400/04/27372457,629,037782,948M0.22 12.90 4.85 6.70 -22.81 5659.160.000.80
ثروت آفرين پارسيان 0001400/04/27216383,1082,714,288M11.64 11.84 4.81 8.97 -21.00 691.45-0.020.50
ذوب آهن نوویرا 0001400/04/2725581,450,3661,817,261M15.10 6.02 0.44 -0.23 -31.89 1303.39-0.040.72
زرین پارسیان 0001400/04/2724751,832,07614,220,011M2.21 15.50 9.43 16.43 -27.68 1648.18-0.060.35
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات 0001400/04/27373524,077,0036,819,330M6.59 11.08 3.90 6.30 -34.10 2307.99-0.050.98
سهم آشنا 0001400/04/2726852,761,4324,580,306M23.69 7.90 1.17 -0.13 -8.05 2415.78-0.010.12
سینا 0001400/04/273827528,356269,654M1.28 11.40 3.87 6.99 -33.89 5183.99-0.010.25
شاخصی کارآفرین 0001400/04/27378631,732,6152,218,142M2.11 15.83 12.49 25.38 -28.82 3067.330.090.98
صندوق سرمايه گذاري بازارگردانی مپنا ایرانیان 0001400/04/27633,335,358284,032M75.13 28.43 17.50-0.650.33
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري حافظ 0001400/04/27487012,329,5672,063,526M1.32 13.02 8.06 13.18 -21.25 12236.220.000.27
صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن 0001400/04/2732444,327,8709,427,513M6.84 8.07 1.82 2.63 -30.80 4227.87-0.090.33
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام 0001400/04/272779172,4852,913,299M13.98 10.80 -0.10 5.72 2.14 1630.040.040.25
صندوق سرمایه‌گذاری آهنگ سهام کیان 0001400/04/28167115,940,7432,162,457M1.46 19.60 15.36 15.40 -13.82 1428.010.080.85
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت 0001400/04/271154137,6673,907,340M0.07 14.17 11.66 12.46 -15.27 1266.970.040.66
صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون 0001400/04/27336347,734,6762,933,487M0.49 14.04 2.41 0.79 -36.37 4638.30-0.070.74
صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان 0001400/04/282301182,6723,892,433M0.82 14.89 12.53 14.42 -16.43 1631.650.110.22
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اندوخته آینده 0001400/04/282770232,9298,686,838M11.09 15.22 13.89 17.26 7.08 2227.430.140.62
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز 0001400/04/275910,578132,178M27.98 6.08 0.00 0.00 0.00 5.780.390.03
صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان 0041400/04/282301109,3172,487,900M3.23 14.16 3.50 7.66 -22.14 1039.960.010.78
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه 0001400/04/272349159,9082,476,928M8.12 14.63 8.91 10.40 -22.02 1476.850.020.07
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت 0001400/04/27399692,555,5901,361,678M29.86 11.20 6.48 8.81 2.71 9143.600.140.67
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه 0001400/04/27403662,286,5895,323,199M0.43 12.06 4.65 7.31 -30.64 6119.70-0.050.74
صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری 0001400/04/2733510,3184,127,136M0.07 16.75 8.45 7.96 0.00 3.160.880.89
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم 0001400/04/273257854,6651,274,895M27.24 16.91 13.71 20.60 10.26 8446.650.140.70
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه 0011400/04/283072218,86818,335,183M10.09 13.54 9.93 16.33 -19.02 2259.050.000.13
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 0001400/04/27288017,134,9891,032,315M4.89 10.64 6.02 11.84 -24.54 1599.73-0.020.77
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد 0001400/04/27417526,393,790712,975M20.60 11.45 4.23 5.22 -38.22 5155.58-0.080.81
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین 0001400/04/2745974,334,975572,581M2.17 2.62 -3.27 -1.69 -29.55 4231.17-0.020.62
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 0001400/04/2848242,850,99522,699,920M13.87 15.04 16.64 23.90 7.67 28412.800.180.81
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 0001400/04/283748628,69228,563,929M11.55 14.88 14.54 20.48 -0.28 6180.640.020.18
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان 0001400/04/27297816,164,9081,604,513M0.03 14.12 3.41 10.36 -38.45 1500.59-0.130.69
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبا 0001400/04/27414938,149,6621,735,428M10.93 12.16 8.57 6.22 -25.26 3690.74-0.020.88
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 0001400/04/27171411,802,002184,099M3.02 14.22 9.44 -0.04 -35.50 1039.04-0.080.82
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه 0001400/04/27208422,870,226850,887M7.95 14.01 6.79 12.37 -31.36 2099.23-0.010.94
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار 0001400/04/27306521,939,971631,871M25.60 11.00 -2.09 -2.12 -19.07 2123.30-0.010.46
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید 01501400/04/27232118,202,93598,296M0.45 18.63 4.50 6.93 -34.13 1698.630.001.15
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان 0001400/04/27243920,022,5524,778,682M1.86 21.61 17.43 22.85 -21.36 1900.720.030.93
قابل معامله آتیه درخشان مس 0001400/04/271894189,1513,018,775M1.24 11.30 3.57 1.42 -21.38 1755.510.010.67
قابل معامله آوای معیار 0001400/04/313627,8531,549,608M1.38 6.32 6.92 1.39 -21.47 -21.470.030.93
قابل معامله ارزش آفرین بیدار 0001400/04/2838810,8504,199,965M0.05 14.85 4.47 9.17 -0.16 7.090.100.73
قابل معامله امين تدبيرگران فردا 0001400/04/272517113,6271,258,835M0.36 14.29 0.84 1.65 -18.21 1004.77-0.030.55
قابل معامله بذر امید آفرین 0001400/05/0162598,5572,864,670M2.87 7.86 5.03 -0.79 -29.25 274.33-0.070.65
قابل معامله پالایشی یکم 0001400/05/0123780,487101,516,350M0.36 6.11 16.89 18.83 -24.55-0.111.14
قابل معامله زرین کوروش 0001400/04/3117911,6731,004,996M0.42 11.60 15.25 16.73 16.730.210.43
قابل معامله سپهر کاریزما 0001400/04/31284713,0218,086,554M0.24 13.06 14.10 12.49 -12.75 28.81-0.350.78
قابل معامله سرو سودمند مدبران 0001400/05/0176271,4796,412,501M0.16 7.82 10.43 6.59 6.29 614.430.150.68
قابل معامله فراز داریک 0001400/04/3113111,859556,007M7.34 9.32 15.45 17.660.210.42
قابل معامله هستی بخش آگاه 0001400/04/27207174,6719,378,664M7.60 13.49 10.96 15.92 2.06 607.66-0.210.84
قابل معامله واسطه گری مالی یکم 0001400/05/01395185,413106,986,740M0.00 2.44 2.71 -1.33 -39.30 -19.12-0.020.80
مشترك افق 0001400/04/27273510,211,007802,054M1.44 13.35 4.86 5.59 -12.85 921.150.040.69
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران 0001400/04/274823331,403,3494,563,093M2.15 15.49 6.99 14.17 -14.58 32805.850.060.92
مشترک آگاه 0001400/04/274734360,931,2479,107,739M6.48 13.58 11.95 17.55 -11.97 35945.510.080.95
مشترک بانک خاورمیانه 0001400/04/27270120,148,59815,934,962M0.01 16.64 13.87 21.06 -21.67 1996.720.040.99
مشترک بورسیران 0001400/04/274389274,116,0493,444,816M0.17 13.54 8.08 14.23 -21.18 27356.960.020.98
مشترک پویا 0001400/04/274870167,856,4821,864,718M7.27 15.71 9.28 14.78 -28.84 16671.21-0.010.94
مشترک تدبیرگران فردا 0001400/04/2738896,720,6191,254,975M1.33 16.43 17.01 22.51 -15.77 6584.960.120.31
مشترک توسعه ملی 0001400/04/27284723,593,1245,397,847M0.64 15.56 7.00 15.17 -12.83 2258.450.090.91
مشترک دماسنج 0001400/04/27284220,606,978973,845M0.01 16.54 15.98 28.39 -25.03 2021.23-0.031.25
مشترک رشد سامان 0001400/04/28271910,200,9553,975,210M0.01 10.07 -8.63 -9.25 -44.72 1065.18-0.120.70
مشترک عقیق 0001400/04/27380184,153,1121,752,741M1.28 12.43 11.67 19.67 -7.26 8272.740.090.94
مشترک مانا الگوریتم 0001400/04/2736314,812,1412,884,932M2.43 10.32 3.48 9.13 -29.66 4712.22-0.060.71
مشترک نقش جهان 0001400/04/273938807,2387,854,469M8.33 10.43 3.02 4.20 -32.05 7953.690.000.01
مشترک نوین پایدار 0001400/04/274147675,4591,041,456M8.58 10.17 4.22 11.15 -28.48 6651.430.480.75
مشترک کاریزما 0001400/04/273217540,0222,151,393M0.77 19.30 10.35 18.91 -14.16 5300.720.280.28
مشترک یکم سامان 0001400/04/28368622,992,8112,171,050M1.60 14.02 10.95 14.42 -35.83 2180.980.010.98
میعاد ایرانیان 0001400/04/27252385,4671,928,422M18.04 10.07 9.28 22.07 -17.83 622.400.010.35
همیان سپهر 0001400/04/27255313,222,8496,037,302M4.66 15.85 14.77 26.19 -17.95 1191.950.091.01
کارگزاری پارسیان 0001400/04/27375127,782,7761,351,049M3.61 13.10 8.83 3.36 -20.39 2734.530.040.89
کامیاب آشنا 0001400/04/18189410,065776,240M99.57 0.000.00
یکم اکسیر فارابی 0001400/04/2742621,217,8556,477,983M2.27 14.43 0.33 -3.42 -22.03 12078.650.060.14

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.