::: راهنما

برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام صندوق کلیک کنید

نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود تضمین شده(%) نرخ سود پیش بینی شده(%)دوره های تقسیم سود(ماه) تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده عمر صندوق (روز ) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی صندوق(ریال) درصد دارایی های نقدی بازدهی ماه(%) بازدهی 3 ماهه(%) بازدهی 6 ماهه(%) بازدهی سال(%) بازدهی از آغاز فعالیت(%) آلفا صندوق بتا صندوق
شاخص كل 1400/08/19 -0.10 -1.60 22.40 20.20
صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس 0001401/02/2648113,05429,264,215M86.63 1.72 5.14 10.41 22.06 29.700.060.00
صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی 0001401/02/261810,2491,024,939M8.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1.34
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت 01711401/02/2639311,012,4091,338,105M84.63 1.44 4.23 8.37 17.25 216.350.010.00
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز 0011401/02/268110,0598,879,348M99.39 1.70 0.00 0.00 0.00 4.35
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار 01811401/02/2632361,005,69819,417,979M84.02 1.57 4.67 9.33 19.07 178.380.010.01
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 02011401/02/2643931,000,4392,671,402M82.06 1.49 4.44 8.88 18.05 213.150.020.00
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا 0011401/02/26197210,14358,621,959M84.21 1.84 5.30 9.80 19.69 117.810.020.00
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت 01711401/02/2637401,011,8422,639,395M77.11 1.39 4.18 8.31 16.90 202.410.020.00
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت 01811401/02/2636091,013,885106,511,353M92.89 1.63 4.90 9.73 19.60 205.010.020.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا 0001401/02/26234625,825394,854M93.18 1.53 4.57 9.14 19.74 149.00-0.400.32
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان 0011401/02/26185210,11050,548,147M98.32 1.48 4.96 10.07 19.86 75.750.000.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 02011401/02/2626001,012,757384,814,425M87.43 1.57 4.59 9.01 18.25 143.460.020.00
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم 01611401/02/2624061,236,12920,342,403M80.38 0.83 4.89 10.72 25.11 161.510.010.04
صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم 0011401/02/26263410,0476,469,476M84.71 0.93 5.42 9.83 19.82 127.550.020.02
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار 01811401/02/2623611,028,82025,896,771M73.75 1.80 5.66 10.64 21.55 125.870.020.01
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا 0011401/02/2627010,122928,851M84.53 1.34 4.62 9.55 0.00 12.450.000.26
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی 0001401/02/26127731,187198,485M76.30 3.10 8.94 9.15 21.01 185.200.030.17
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان 01711401/02/262525110,01997,475,460M86.43 1.65 4.94 9.88 21.04 152.600.010.03
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید 01501401/02/26185115,4624,749,407M85.47 1.52 4.49 9.19 20.43 123.650.000.00
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید 0001401/02/26118515,03410,569,126M82.04 1.73 6.70 12.35 24.29 81.140.040.04
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن 0011401/02/2647061,048,4671,591,999M76.05 4.18 11.89 10.83 15.67 413.940.010.03
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 0011401/02/2622631,028,724370,315M73.60 4.00 9.92 12.44 23.58 172.090.020.07
صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه 01511401/02/2635381,215,29844,155,365M86.70 1.64 4.58 9.53 17.71 216.080.020.01
صندوق قابل معامله مانی 0001401/02/2624911,7191,348,171M84.81 2.53 7.33 12.22 0.00 15.220.030.00

::: توضیحات


ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 15:00 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است
-محاسبات انجام شده بر اساس اطلاعات ارسال شده از صندوق های سرمایه گذاری بوده و جهت اطمینان از صحت آنها حتما قبل از تصمیم گیری نهایی با وب سایت اصلی صندوق مورد نظر اطلاعات را مقایسه نمایید.
در محاسبات بازدهی,سود تقسیمی صندوق ها اعمال شده است.
فرمول محاسبه بتا عبارت است از.
در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
استفاده ار اطلاعات ارائه شده با ذکر منبع بلامانع است.