::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش
شبريزح 15,640
-3.87
15,670
-3.69
2,476 6,022,985 94,368M
سارومح 25,630
-1.99
25,850
-1.15
336 955,788 24,711M
سخاشح 53,450
-2.29
53,110
-2.91
456 328,549 17,451M
وليزح 1,641
0.00
1,641
0.00
37 3,713,032 6,093M
خريختح 1,900
7.28
1,902
7.40
111 2,148,871 4,086M
كخاكح 15,600
-5.45
15,970
-3.21
2 820 13M