::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش
فاراكح 1,070
5.63
1,056
4.24
10,776 255,946,848 270,182M
ديرانح 11,420
-2.39
11,420
-2.39
1,538 5,024,422 57,398M
ركيشح 5,399
-9.99
5,501
-8.29
773 4,349,699 23,929M
والبرح 8,170
0.00
8,139
-0.38
484 905,224 7,368M
وخارزمح 4,600
-3.66
4,710
-1.36
18 78,593 370M