::: راهنما

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش
صايپا0122 1,000,000
0.00
1,000,000
0.00
1 250,000 250,000M
صگل1411 1,000,000
0.00
999,628
-0.04
2 726 726M
پارسا306 970,000
2.11
970,000
2.11
1 300 291M
صينا205 971,000
-0.92
971,000
-0.92
1 1 1M