::: راهنما

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش
صايپا1122 981,750
5.00
981,750
5.00
1 300,000 294,525M
صايپا112 981,750
5.00
981,750
5.00
1 2,000 1,964M
صفارس307 989,000
2.06
989,000
2.06
1 1,000 989M
صينا205 985,000
0.27
985,000
0.27
2 72 71M