::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش
زگلدشتح 5,908
0.84
5,852
-0.12
320 1,508,524 8,828M
دتوزيعح 36,964
-5.00
36,964
-5.00
1 5,000 185M