::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش
صباح 7,054
4.99
7,054
4.99
611 43,955,508 310,062M
زفكاح 7,800
2.15
7,805
2.21
385 14,900,000 116,299M
دسانكوح 9,000
2.08
9,131
3.56
517 2,674,583 24,422M
دتوليدح 10,649
4.00
10,515
2.70
813 1,601,464 16,839M
گوهرانح 3,700
-4.44
3,756
-3.00
1,330 3,402,218 12,780M
پخشح 17,096
2.96
17,209
3.64
215 640,566 11,023M