::: راهنما

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار فرابورس قابل مشاهده می باشد.برای مشاهده جزئیات بیشتر روی نام نماد کلیک کنید

نمادقیمت تغییر% قیمت پایانیتغییر% تعدادحجمارزش
فصباح 4,839
0.00
4,839
0.00
2,780 212,447,760 1,028,035M
حخزرح 16,140
4.94
16,050
4.36
249 3,288,361 52,780M
رافزاح 11,800
1.20
11,800
1.20
1,084 1,971,910 23,269M
فجهانح 1,853
6.99
1,846
6.58
2,841 10,239,432 18,907M
گوهرانح 1,965
2.45
1,945
1.41
264 5,630,389 10,950M