بورس در فاز چرخش؟ - 1402/09/09 00:00:00
img src="https://cdn.donya-e-eqtesad.com/thumbnail/0jr22gBwIvvi/CjRxp5qG1cmEWIlhaH818SDXWP2hNFnwfxyAiaICmUsGadYJ8OFNnlSj37wf3nzT_KglO0XoLDej22-b--HhLWynkjodOUWmXEJ0p8M5chxLe02csxIZ5g,,/untitled.jpg" divدر جریان معاملات آخرین روز از هفته، هر سه نماگر اصلی بازار سهام با افزایش ارتفاع همراه شدند و شاخص کل با رشد 1.4 درصدی به سطح 2میلیون و 60هزار واحد رسید. چنین رشدی در نماگر اصلی بازار سهام از 13آبان‌ماه بی‌سابقه بوده است. در پارامترهایی مانند ارزش معاملات خرد و ورود و خروج پول حقیقی ارقامی به ثبت رسید که گویای ظهور یک محرک در صحنه معاملات سهام است. در روز گذشته، بازار با ورود 280میلیارد تومان پول حقیقی مواجه شد که این میزان از ورود پول از 5شهریور امسال بی‌سابقه بوده است. ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز بیشترین مقدار خود را از 14شهریور تجربه کرد و رقم 5هزار و 196میلیارد تومان را ثبت کرد. به نظر می‌رسد خبرهایی که در راستای تجدید ارزیابی سهام مختلف بورسی و علی‌الخصوص سهام بانکی منتشر شد، یکی از مهم‌ترین عواملی بود که در روز گذشته موجبات استقبال از کلیت بازار سهام را فراهم کرد؛ زیرا تجدید ارزیابی باعث به‌روز‌شدن صورت‌های مالی شرکت‌ها خواهد شد./div
خبرگزاری : دنیای اقتصاد   [ادامه]
انگشت اتهام به‌سوی مشتقات - 1402/09/09 00:00:00
divبازار آپشن با ارزش معاملاتی بیش از 100میلیارد‌تومان، اکنون آنقدر بزرگ شده و به بلوغ رسیده‌است که می‌توانند قصور و کوتاهی مسوولان را بردوش آن بیاندازند. این بازار در حال بلوغ، به‌صورت دقیقی نتیجه نوسانات بازارها را در خود منعکس کرده و فراز و نشیب بازار را به شکل تند و تیزی به‌چشم می‌آورد. چند صباحی است که در بازار سرمایه ایران، رسم شده‌است که ریزش بازار را بر گردن آپشن‌‌‌‌‌‌‌هایی بیاندازند که از اسم آنها پیداست که تقصیری ندارند. مشتقات، ابزارهایی هستند که از دارایی‌های پایه مشتق‌شده و از آنها تبعیت می‌کنند، لذا هرگونه نوسان از سوی دارایی پایه بر نوسان مشتقات و همچنین اختیارهای معامله اثرگذار است. هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است نوسانات در بازار اختیار معامله، دیدگاه معامله‌گران را درخصوص دارایی پایه دستخوش تغییر کند، اما در بلندمدت دقیقا این‌چنین و قطعا بالعکس خواهد بود./div
خبرگزاری : دنیای اقتصاد   [ادامه]
نبض شاخص - ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ - 1402/09/09 00:00:00
div/div
خبرگزاری : دنیای اقتصاد   [ادامه]
سردمداران ورود و خروج حقیقی‌ها - ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ - 1402/09/09 00:00:00
div/div
خبرگزاری : دنیای اقتصاد   [ادامه]
ارزش معاملات خرد فرابورس - ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ - 1402/09/09 00:00:00
div/div
خبرگزاری : دنیای اقتصاد   [ادامه]
چرا سهامداران حقیقی بورس را ترک می‏‏‏‌کنند؟ - 1402/09/08 00:00:00
img src="https://cdn.donya-e-eqtesad.com/thumbnail/rIaiDqtKNzFG/CjRxp5qG1cmEWIlhaH818SDXWP2hNFnwfxyAiaICmUsGadYJ8OFNnlSj37wf3nzT_KglO0XoLDej22-b--HhLWynkjodOUWmbylWtNedQ3xLe02csxIZ5g,,/untitled.jpg" divبورس تهران همچنان به حرکت کج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار و مریز خود در حوالی سطح مهم و روانی ۲‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون ‌‌‌‌‌‌‌‌واحدی ادامه‌‌‌‌می‌‌‌‌دهد. رصد تحرکات و نوسانات تالار شیشه‌‌‌‌ای در روزهای اخیر گویای این نکته است که بازار در این روزها در خنثی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین حالت ممکن خود قرار دارد و هیچ روند خاصی در کلیت آن برقرار نیست.می‌‌‌‌توان گفت که بخش‌‌‌‌اعظم دلیل بروز چنین شرایطی در متن معاملات سهام، فقدان محرک در بازار است که سبب‌‌‌‌شده تا زورآزمایی خریداران و فروشندگان در صحنه معاملات منجر به شکل‌‌‌‌گیری روند خاصی نشود.به‌‌‌‌علاوه ارزش معاملات پایین توام با خروج پول حقیقی نیز که تکراری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین داستان سال‌‌‌‌جاری بورس تهران است، همچنان برقرار است. به هر روی باید دید که در ادامه مسیر معاملاتی در سال‌‌‌‌جاری، آیا بازار سهام خواهد توانست به سقف تاریخی خود در محدوده 2‌‌‌‌میلیون و 500‌‌‌‌هزار‌‌‌‌واحدی برسد یا خیر؟/div
خبرگزاری : دنیای اقتصاد   [ادامه]
سردمداران ورود و خروج حقیقی‌ها - ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - 1402/09/08 00:00:00
div/div
خبرگزاری : دنیای اقتصاد   [ادامه]
نبض شاخص - ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - 1402/09/08 00:00:00
div/div
خبرگزاری : دنیای اقتصاد   [ادامه]
ارزش معاملات خرد فرابورس - ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - 1402/09/08 00:00:00
div/div
خبرگزاری : دنیای اقتصاد   [ادامه]
نبض صنایع - ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - 1402/09/08 00:00:00
div/div
خبرگزاری : دنیای اقتصاد   [ادامه]
ندامتگاه 2‌میلیونی بورس - 1402/09/07 00:00:00
img src="https://cdn.donya-e-eqtesad.com/thumbnail/1n0CJoKxL6he/CjRxp5qG1cmEWIlhaH818SDXWP2hNFnwfxyAiaICmUsGadYJ8OFNnlSj37wf3nzT_KglO0XoLDej22-b--HhLWynkjodOUWmcgOuOHgPxOlLe02csxIZ5g,,/untitled.jpg" divجریان انتظارات در بورس تهران همچنان در یک وضعیت خنثی در حال بررسی متغیرها و پارامترهای مهم و تاثیرگذار بر بازار سهام است تا بعد از جمع‌‌‌‌‌‌‌بندی درباره جهت آتی این بازار، تصمیم بهینه را درباره پورتفوی معاملاتی خود اتخاذ کند. آشفتگی، حیرانی و سرگردانی از رصد تحرکات و رفتارهای سرمایه‌گذاران در روزهای اخیر به‌وضوح قابل‌ردیابی است و بازیگران بازار به‌دنبال دستیابی به سرنخ‌‌‌‌‌‌‌هایی برای تصمیم‌گیری درخصوص ماندن و ادامه‌دادن در بورس تهران، یا بخشیدن عطای بازار به لقای آن هستند. به هر روی باید دید که در روزهای آتی برآیند کدام‌یک از نیروهای تاثیرگذار بر کلیت بازار سرمایه، خواهد توانست جریان مخالف را نیز با خود همراه کند و یک روند مثبت یا منفی در بازار سهام رقم بزند./div
خبرگزاری : دنیای اقتصاد   [ادامه]
ارزش معاملات خرد فرابورس - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ - 1402/09/07 00:00:00
div/div
خبرگزاری : دنیای اقتصاد   [ادامه]
نبض شاخص - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ - 1402/09/07 00:00:00
div/div
خبرگزاری : دنیای اقتصاد   [ادامه]
سردمداران ورود و خروج حقیقی‌ها - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ - 1402/09/07 00:00:00
div/div
خبرگزاری : دنیای اقتصاد   [ادامه]
نبض صنایع - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ - 1402/09/07 00:00:00
div/div
خبرگزاری : دنیای اقتصاد   [ادامه]
چراغ‌سبز فدرال‌رزرو به وال‏‏‏‏‏‌استریت - 1402/09/06 00:00:00
img src="https://cdn.donya-e-eqtesad.com/thumbnail/SDDhq6CzVH3g/CjRxp5qG1cmEWIlhaH818SDXWP2hNFnwfxyAiaICmUsGadYJ8OFNnlSj37wf3nzT_KglO0XoLDej22-b--HhLWynkjodOUWm4zaEhiGmBWVLe02csxIZ5g,,/Meltup+copy.jpg" divدر پایان معاملات روز جمعه، بازار سهام آمریکا برای چهارمین هفته متوالی در محدوده سبز باقی‌ماند. با تداوم جو مثبت درمیان معامله‌گران، هر سه شاخص اصلی وال‌‌‌‌‌‌استریت در مسیر ثبت بهترین عملکرد ماهانه خود در بیش از یک‌سال گذشته قرارگرفته‌‌‌‌‌‌اند. نماگر سهام S&P 500 این هفته یک‌درصد رشد کرد. این شاخص معیار احتمالا این ماه بتواند عملکردی بهتر از تمام ماه‌های نوامبر از سال‌1928 به غیر‌از پنج دوره، داشته‌باشد. بازار سهام آمریکا از اواخر ماه ژوئیه تا آخر ماه اکتبر به دلیل هراس از بالاماندن نرخ بهره برای مدتی بیشتر از انتظار قبلی سرمایه‌گذاران، با عرضه سنگین روبه‌رو شده‌بود، اما براساس گزارش تحلیلی وال‌‌‌‌‌‌استریت‌ژورنال، اخیرا فعالان بازار نسبت به اینکه فدرال‌رزرو دیگر اقدام به افزایش بیشتر نرخ بهره نکند، خوشبین‌‌‌‌‌‌ شده‌اند و حتی برخی از آنها براین باورند که کاهش نرخ بهره در سال‌2024 آغاز خواهد شد./div
خبرگزاری : دنیای اقتصاد   [ادامه]
نبض شاخص - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ - 1402/09/06 00:00:00
div/div
خبرگزاری : دنیای اقتصاد   [ادامه]
ارزش معاملات خرد فرابورس - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ - 1402/09/06 00:00:00
div/div
خبرگزاری : دنیای اقتصاد   [ادامه]
نبض صنایع - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ - 1402/09/06 00:00:00
div/div
خبرگزاری : دنیای اقتصاد   [ادامه]
سه سبد طلایی برای سرمایه‌گذاری - 1402/09/06 00:00:00
divهفته گذشته لایحه بودجه سال آینده منتشر شد. واکاوی اعداد و ارقام لایحه بودجه حاکی از آن است که درآمدهای مالیاتی دولت افزایش چشمگیری داشته است. سال جاری سهم فروش نفت در بودجه بالای ۳۰درصد برآورد شده بود. این در حالی است که در بودجه سال آینده این میزان به ۲۰درصد کاهش پیدا کرده است. پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال‌های متوالی وجود داشته است. در لایحه بودجه سال آینده نیز افزایش حقوق بازنشستگان حدود 20درصد و کارمندان 19درصد در نظر گرفته شده است. به موجب اینکه در 4 سال گذشته تورم عمومی بالای ۴۰ درصد را تجربه کردیم و تورم نقطه‌‌به‌نقطه هم در محدوده بالای ۵۰درصد بوده باید در چینش سبدهای سرمایه‌گذاری دقت لازم را به عمل بیاوریم. سه سبد سرمایه گذاری که در ادامه بررسی می شوند به صورتی طراحی شدند که با توجه به بودجه در نظر گرفته شده و داده‌های اقتصادی می‌توانند تورم حال حاضر را پوشش بدهند و بازدهی مناسبی برای سرمایه‌گذاران آن به ارمغان آورند./div
خبرگزاری : دنیای اقتصاد   [ادامه]
صدای سهامدار - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ - 1402/09/06 00:00:00
div/div
خبرگزاری : دنیای اقتصاد   [ادامه]
مثبت‏‏‏‏‌های مسری در بورس - 1402/09/05 00:00:00
img src="https://cdn.donya-e-eqtesad.com/thumbnail/FW8TN5EkxRA6/CjRxp5qG1cmEWIlhaH818SDXWP2hNFnwfxyAiaICmUsGadYJ8OFNnlSj37wf3nzT_KglO0XoLDej22-b--HhLWynkjodOUWmm0jq9MmwolNLe02csxIZ5g,,/untitled.jpg" divتابلوی معاملاتی بورس اوراق‌بهادار تهران در اولین روز معاملاتی هفته برخلاف آنچه در چهارشنبه هفته اخیر شاهد بودیم، قرمز بود. این روزها بازار سرمایه بیش از هرچیز دیگری ساعات معاملاتی را در بلاتکلیفی پشت‌سر می‌گذارد و با توجه به اینکه تعیین‌تکلیف یکی از عوامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه که لایحه بودجه‌1403 است نیز به بعد از 12آذر موکول شده، سایه بلاتکلیفی بر بازار سرمایه ماندگار شده‌است. طبیعی است که هریک از قسمت‌هایی که در بودجه ‌تصویب خواهد شد، می‌تواند بر سود و زیان شرکت‌های بورسی در سال‌آینده تاثیرگذار باشد، بنابراین سرمایه‌گذاران معمولا در این مقاطع دست نگه می‌دارند تا شفافیت به بازار برگردد و بعد بتوانند با خیالی آسوده صنعت یا نماد موردنظر خود را انتخاب کرده و اقدام به سرمایه‌گذاری کنند./div
خبرگزاری : دنیای اقتصاد   [ادامه]
تلخ و شیرین بازار مشتقه - 1402/09/05 00:00:00
img src="https://cdn.donya-e-eqtesad.com/thumbnail/CWW27GpvgiRq/CjRxp5qG1cmEWIlhaH818SDXWP2hNFnwfxyAiaICmUsGadYJ8OFNnlSj37wf3nzT_KglO0XoLDej22-b--HhLWynkjodOUWmJ4U_fKdPfBRLe02csxIZ5g,,/photo_2023-10-28_18-15-24+copy.jpg" div بازار مشتقه طی یک ماه اخیر دچار هیجانات متعددی بود، به طوری که ارزش معاملات در میانه آبان‌ماه به بیش از 140میلیارد تومان افزایش و در پایان آبان به زیر 70میلیارد تومان کاهش یافت. عمده کانون توجه سرمایه‌گذاران روی قراردادهای اختیار‌معامله ایران‌خودرو، سایپا و شستا بود که عمدتا سررسیدهای کوتاه‌تری داشته و با ارزش معاملات بالای یک‌میلیارد تومان مورد معامله قرار می‌گرفتند. با وجود آنکه شاخص کل از اواسط تابستان تا میانه پاییز سال جاری بازدهی حدود 2درصدی را ثبت کرده است، اما برای فعالان بازار اختیار‌معامله که توانایی استفاده از این ابزار را در مدیریت سبد خود داشتند و استراتژی‌های خوبی را به کار گرفته‌اند، این امکان وجود داشت بازدهی جذابی حتی تا بیست‌درصد در چهار ماه داشته باشند. همچنین رونق گرفتن قراردادهای اختیار معامله فروش و تنوع سررسیدها حاکی از آن است که بازار، راه درست معامله کردن را پیدا کرده است. همچنین با وجود ناملایماتی که در این بازار به وقوع پیوست، می‌توان این نوید را داد که نهادهای ناظر و بالاتر علاقه‌مند به رونق گرفتن بازار مشتقه هستند. از جمله این اقدامات افزوده شدن گواهینامه ابزار مشتقه به گواهینامه‌های کاربردی کانون کارگزاران بازار سرمایه است. به نظر می‌رسد این بازار نیازمند متخصصان حرفه‌ای بیشتری باشد./div
خبرگزاری : دنیای اقتصاد   [ادامه]
بازپخش سریال همیشگی - 1402/09/05 00:00:00
divنخستین روز منفی هفته معاملاتی منتهی به 8 آذر، روز کم‌جان دیگری برای بازار بود، به‌طوری‌که سه شاخص اصلی بازار کاهش ارتفاع نامحسوسی را به‌ثبت رساندند. در این میان دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای با کاهش ارتفاع12/0‌درصدی همراه شد و در پایان ساعت معاملاتی روز شنبه در سطح 2‌میلیون و 19‌هزار‌واحدی قرارگرفت. افت 2‌هزار‌واحدی شاخص‌کل در حالی محقق شد که نماگر هموزن که سنجه‌ای برای ارزیابی همه‌جانبه نمادهای مختلف بازار سهام است، با افت 07/0‌درصدی، روبه‌رو و در سطح 705‌هزار و 709‌واحدی قرارگرفت. در این بین شاخص‌کل فرابورس نیز حدود 04/0‌درصد سرخ‌پوش شد و در نهایت در سطح 25‌هزار و 103‌واحدی کار خود را به اتمام رساند. بازار در حالی دومین روز معاملاتی نهمین ماه سال ‌را به اتمام رساند که همچنان از کمبود نقدینگی و ارزش پایین معاملات رنج می‌برد و در انتظار محرک مثبتی چشم انتظار مانده‌است. باید دید نهمین ماه سال‌ می‌تواند طلسم رکود چند ماهه را درهم بشکند؟/div
خبرگزاری : دنیای اقتصاد   [ادامه]